Aktualności dot. ślubów poza USC

Opublikowany 15 września, 2015

Po debacie na Walnym Zgromadzeniu Członków PSKŚ oraz po konsultacjach z Panią mecenas Moniką Drab-Grotowską przedstawiamy znane nam informacje dotyczące zmian w udzielaniu ślubów poza USC. Jest jeszcze wiele kwestii niejasnych, o których interpretację poprosimy MSWiA. Po otrzymaniu wiążących informacji podzielimy się nimi z Wami.

– Jak już wiadomo, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 roku. W związku z podjętymi decyzjami w okresie od 1 stycznia do 1 marca 2015 r. obywatele będą obsługiwani na dotychczasowych zasadach. Do 1 marca 2015 r. obowiązuje więc dotychczasowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego

– Konieczne będzie złożenie podania opisującego pożądane miejsce ślubu, dokumentacja fotograficzna mile widziana, choć kierownik danego USC jest i tak zobligowany do dokonania wizji lokalnej, chyba że dane miejsce jest mu znane.

– Decyzja musi być pisemna, nie jak dotąd wystarczała ustna.

– Osoby, które otrzymają odmowę (koniecznie w formie pisemnej) będą uprawnione do wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu są uzasadnione. Rodzi to niestety ryzyko, że w praktyce droga odwoławcza będzie niedostępna, ze względu na czas, jaki zajmuje oczekiwanie na wyrok sądu, zwłaszcza w dużych miastach. Sprawę będziemy wyjaśniać z ministerstwem

– Opłata – w mediach krąży informacja o opłacie za ślub poza USC w wysokości 1000zł, jednak z ustawy wynika tylko, że opłata ta nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne wynagrodzenie wynosi na chwilę obecną 3959zł, czyli opłata może sięgać nawet 1979,50zł, ostatecznie kwestię rozstrzygnie rozporządzenie ministerialne, które jak dotąd nie ukazało się.

– Rejonizacja pozostaje, co oznacza, że w wybranym miejscu, gdzie ma się odbyć ceremonia, ślubu może udzielić jedynie urzędnik z Urzędu Gminy, do którego miejsce należy. Niestety nie udało się przeforsować tej zmiany, o którą również zabiegaliśmy, aby można było zaprosić do udzielenia ślubu urzędnika z innej gminy.

Tagi: , ,

Powrót udostępnij

WordPress Lightbox