Rekrutacja

Informacje praktyczne:

Krok I – Tabela weryfikacyjna

Prosimy o pobranie tabeli weryfikacyjnej, wypełnienie i przesłanie na adres zarzad@psks.pl do 20.10.2021 roku.

Krok II – Weryfikacja Tabeli

Po pozytywnej weryfikacji realizacji ujętych w tabeli, Nowy Członek wnosi składkę członkowską na rok 2022 w wysokości 600 zł na konto Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych w mBanku
o numerze 15 1140 2004 0000 3302 7857 5992

Krok III – Walne Zgromadzenie

Nowi Członkowie zostaną oficjalnie przyjęci w szeregi Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych w listopadzie.

Szczegółowe informacje dotyczące członkostwa znajdują się również w Regulaminie PSKŚ.

WordPress Lightbox