Rekrutacja

Informacje praktyczne:

Krok I – Tabela weryfikacyjna

Prosimy o pobranie tabeli weryfikacyjnej, wypełnienie i przesłanie na adres rekrutacja rekrutacja@psks.pl w terminie do:

  1. jeżeli już spełniasz wymagania, o których możesz przeczytać  https://psks.pl/zostan-czlonkiem/kto-moze-zostac-czlonkiem-stowarzyszenia/) – do 15.08.2024 r.
  2. jeżeli powyższe wymagania spełnisz dopiero w tym sezonie ślubnym – do 30.09.2024 r.

Krok II – Weryfikacja Tabeli

Po pozytywnej weryfikacji realizacji ujętych w tabeli, Nowy Członek wnosi składkę członkowską na rok 2024 w wysokości 1000 zł na konto Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych w mBanku

o numerze 15 1140 2004 0000 3302 7857 5992 oraz kupuje bilet na Galę Partnera Honorowego PSKŚ (tu link: https://gala.psks.pl/koszyk/), która odbędzie się 21 listopada 2024 r. i będzie połączona z Walnym Zgromadzeniem (link: https://psks.pl/zostan-czlonkiem/udzial-w-corocznym-spotkaniu-czlonkow/) członków PSKŚ.

Krok III – Walne Zgromadzenie

Nowi Członkowie zostaną oficjalnie przyjęci w szeregi Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych w listopadzie 2024.

Szczegółowe informacje dotyczące członkostwa znajdują się również w Statucie PSKŚ (link: https://psks.pl/stowarzyszenie/regulamin/).

Jeżeli masz pytania i wolisz porozmawiać, zadzwoń do Magdaleny Pruś tel. 665 045678.

WordPress Lightbox