Składka członkowska

Składki członkowskie są jedynym źródłem finansowania PSKŚ.

Terminowe uiszczanie składek jest warunkiem utrzymania członkostwa i pełni praw z nim związanych.

Wysokość składki głosowana jest corocznie na podstawie planu wydatków na najbliższy rok.

Składka członkowska na rok 2020 wynosi 600 zł i jest płatna na konto Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych w Banku Pekao SA.
o numerze 56 1240 1095 1111 0010 5418 7035

WordPress Lightbox