Składka członkowska

Składki członkowskie są jedynym źródłem finansowania PSKŚ.

Terminowe uiszczanie składek jest warunkiem utrzymania członkostwa i pełni praw z nim związanych.

Wysokość składki głosowana jest corocznie na podstawie planu wydatków na najbliższy rok.

Składka członkowska na rok 2023 wynosi 1000 zł i jest płatna na konto Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych w mBanku
o numerze 15 1140 2004 0000 3302 7857 5992

WordPress Lightbox