Zarząd

W skład władz Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych wchodzą Walne Zebranie Członków oraz Zarząd na czele z Prezesem.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zwoływane jest minimum raz w roku.

Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą w okresie między walnymi zebraniami członków, kieruje pracami Stowarzyszenia oraz reprezentuje go na zewnątrz. Jego kadencja trwa przez 2 lata.

Małgorzata Kochanek

prezes
+48 608 736 544

Agnieszka Szuta - Rusińska

Sekretarz
+48 880 307 153

Karolina Ostachowicz

Skarbnik
+48 791 543 001

Magdalena Pruś

Członek Zarządu
+48 665 045 678

WordPress Lightbox