Zarząd

W skład władz Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych wchodzą Walne Zebranie Członków oraz Zarząd na czele z Prezesem.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zwoływane jest minimum raz w roku.

Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą w okresie między walnymi zebraniami członków, kieruje pracami Stowarzyszenia oraz reprezentuje go na zewnątrz. Jego kadencja trwa przez 2 lata.

Katarzyna Bugaj

prezes
+48 602 248 300

Małgorzata Kochanek

Sekretarz
+48 608 736 544

Anna Piwońska

Skarbnik
+ 48 601 165 526

Kamila Kenig

Członek Zarządu
+48 601 165 526

Kinga Nowakowska

Członek Zarządu
+48 504 295 079

WordPress Lightbox