Członkowie

W skład władz Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych wchodzą Walne Zebranie Członków oraz Zarząd na czele z Prezesem.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zwoływane jest minimum raz w roku.

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych – w kolejności alfabetycznej:

Justyna Białousewicz-Suczyńska 

+48 790 850 383

Katarzyna Bugaj

+48 602 248 300

Anna Kołaczek

+48 501 690 825

Małgorzata Marciniszyn Świątek

+48 539 922 203

Karolina Ostachowicz

+48 791 543 001

Magdalena Pruś

+48 665 045 678

Agnieszka Szuta-Rusińska

+48 880 307 153

Lidia Wandas-Wilczura

+48 12 411 11 55

Agata Wołosiuk

+48 513 409 993

WordPress Lightbox