Członkowie

W skład władz Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych wchodzą Walne Zebranie Członków oraz Zarząd na czele z Prezesem.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zwoływane jest minimum raz w roku.

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych – w kolejności alfabetycznej:

Justyna Białousewicz-Suczyńska 

+48 790 850 383

Katarzyna Bugaj

+48 602 248 300

Ewa Charles

+48 601 555 518

Idalia Czarnocka

+48 606 807 088

Monika Dąbek

+48 602 314 878

Kamila Kenig

+48 601 165 526

Małgorzata Kochanek

+48 608 736 544

Anna Kołaczek

+48 501 690 825

Magdalena Krystek

+ 48 662 128 223

Magdalena Krzysztoń

+48 508 269 895

Agnieszka Kudela

+48 602 250 204

Małgorzata Marciniszyn Świątek

+48 539 922 203

Kinga Nowakowska

+48 504 295 079

Izabela Ogrodnicka

+48 515 355 101

Karolina Ostachowicz

+48 791 543 001

Anna Piwońska

+ 48 601 165 526

Magdalena Pruś

+48 665 045 678

Agnieszka Szuta-Rusińska

+48 880 307 153

Marta Wółkiewicz

+48 663 987 209

Małgosia Wrąbel

+48 665 588 752

WordPress Lightbox