Prawo w zawodzie konsultanta ślubnego

SZKOLENIE ORGANIZOWANE PRZEZ

POLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ŚLUBNYCH

Szkolenie –  Prawo w zawodzie konsultanta ślubnego. Wybrane zagadnienia.

Szkolenie dotyczące zagadnień prawnych, których znajomość jest niezbędna w pracy wedding plannera. W trakcie zajęć Adw. Mikołaj Rusiński przedstawi kwestie prawne związane bezpośrednio z zawodem konsultanta ślubnego. Skupi się on na praktycznych aspektach, takich jak konstrukcja umowy oraz relacje z klientem i usługodawcami. Przewidziany jest też odrębny panel przeznaczony na odpowiedzi na wcześniej zadane pytania oraz pytania z sali. 

Wedding planner chcąc być profesjonalistą w swojej dziedzinie powinien nieustannie poszerzać swoje kompetencje z różnorodnych dziedzin. Kwestie prawne są zdecydowanie jedną z ważniejszych. Dzięki takiej wiedzy możemy rzetelniej doradzać naszym klientom oraz pilnować ich praw w relacjach z usługodawcami. Natomiast dobrze skonstruowana umowa konsultanta z parą młodą zabezpiecza interesy konsultanta ślubnego oraz pozwala uniknąć ewentualnych nieporozumień.

Termin i miejsce

24 marca 2023 r., g. 9:00- 18:00
Airport Hotel Okęcie
Adres:
Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148 Warszawa

Tematyka

Prawo w zawodzie konsultanta ślubnego. Wybrane zagadnienia.

 1. Umowa Konsultanta Ślubnego z parą młodą
 • rola i znaczenie umowy w relacjach z klientami
 • konstrukcja umowy
 • załączniki do umowy (pełnomocnictwo, zgoda na wykorzystanie wizerunku itp.)
 • forma umowy i jej zmiany (tradycyjna i elektroniczna)
 • zasady określania wynagrodzenia
 • zabezpieczenie wykonania umowy
 • klauzule niedozwolone w relacji z konsumentami
 • siła wyższa
 • rozwiązanie umowy
 1. Zagadnienia prawne związane z wykonywaniem zawodu Konsultanta Ślubnego
 • odpowiedzialność konsultanta ślubnego za szkody
 • zasady zawierania umów z usługodawcami
 • weryfikacja umów z usługodawcami
 • rozwiązywanie sporów z klientami na drodze sądowej i pozasądowej
 1. Pytania
 • odpowiedź na pytania przesłane przed szkoleniem
 • odpowiedź na pytania zadane w trakcie szkolenia
 • dyskusja

Prowadzący

Mikołaj Rusiński – adwokat, specjalista w zakresie prawa i postępowania cywilnego. W swojej codziennej pracy zajmuje się ochroną konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. spraw frankowych.

Mecenas Rusiński ma bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć i szkoleń. Przez wiele lat prowadził ćwiczenia z postępowania cywilnego dla studentów dziennych prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Od 2016 r. prowadzi wykłady z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego w ramach kursu na specjalistę ds. rachunkowości organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Występował również jako ekspert w programie telewizyjnym „Sukces na Bank” oraz prowadził panele z zakresu prawa na szkoleniach dla konsultantów ślubnych.

Jako że jest mężem wedding plannerki, ma bogate doświadczenie w branży ślubnej i zna potrzeby konsultantów. Przygotował już wiele umów zarówno dla konsultantek jak i innych usługodawców, a także brał udział w rozwiązywaniu sporów z klientami.

Więcej informacji o prowadzącym znajdziecie tutaj: https://www.facebook.com/adwokatrusinski

Koszt

Do końca lutego obowiązuje przedsprzedaż w cenie 1300 zł, natomiast po tym terminie koszt szkolenia wyniesie 1500 zł.

Co oferujemy?

 • 6 h szkolenia
 • Dwie przerwy kawowe
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia kursu

Warunki rezerwacji i płatności

Zainteresowanych szkoleniem prosimy o zgłoszenia na szkolenia@psks.pl najpóźniej do dnia 10 marca 2023 r.

W ramach rezerwacji miejsca należy wpłacić bezzwrotną zaliczkę w wysokości 500 zł na poniższe dane w terminie do 13 marca 2023 r. Pozostała kwota zostanie wpłacona do dnia 20 marca 2023 r.

Dane do przelewu:
Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych
mBank 15 1140 2004 0000 3302 7857 5992
tytuł przelewu:  zaliczka szkolenie Imię i Nazwisko uczestnika

 

  Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu  w przypadku braku proszę pozostawić puste pole


  jeśli faktura nie jest wymagana proszę pozostawić puste pole

  Oświadczam, że:


  REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ŚLUBNYCH

   

  WordPress Lightbox