Cele Stowarzyszenia

Cele Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych

 • popularyzacja zawodu konsultanta ślubnego, zwanego także „wedding plannerem”,
 • integrowanie firm prowadzących działalność kompleksowej organizacji ślubu i wesela,
 • dbanie o pozytywny wizerunek całej branży,
 • dbanie o jakość usług świadczonych na rzecz klientów,
 • działalność na rzecz tej branży, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji usług konsultantów ślubnych wśród nowych klientów,
 • a także potencjalnych podwykonawców.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez

 • organizowanie prezentacji, szkoleń i innych spotkań,
 • ochronę praw i interesów członków Stowarzyszenia,
 • propagowanie i promocje celu i założeń stowarzyszenia poprzez reklamę,
 • prowadzenie działalności wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
 • realizowanie zadań wynikających z członkostwa w organizacjach krajowych i międzynarodowych.
WordPress Lightbox