Udział w corocznym spotkaniu członków

Coroczne Walne Zebranie Członków PSKŚ jest okazją do wymiany doświadczeń i integracji środowiska, ale też unikalną okazją do dyskusji nad kierunkami rozwoju branży ślubnej. Udział w nim jest dla członków obowiązkowy. Nieobecność wiąże się z karą finansową oraz może skutkować zawieszeniem w prawach członka na okres jednego roku.

Miejsce spotkań zmienia się z roku na rok. Dotychczas spotykaliśmy się m.in. w Warszawie, w Krakowie, w Zakopanem, w Sopocie, czy w okolicach Jeleniej Góry.

WordPress Lightbox