Składka członkowska

Składki członkowskie są jedynym źródłem finansowania PSKŚ. Terminowe uiszczanie składek jest warunkiem utrzymania członkostwa i pełni praw z nim związanych.

Wysokość składki głosowana jest corocznie podczas Walnego Zebrania Członków, na podstawie planu wydatków na najbliższy rok. Termin zapłaty składki przypada na przełomie roku kalendarzowego.

WordPress Lightbox