Rekrutacja

Informacje praktyczne:

Krok I – Tabela weryfikacyjna

Prosimy o pobranie tabeli weryfikacyjnej, wypełnienie i przesłanie na adres zarzad@psks.pl. Uzyskanie członkostwa w danym roku kalendarzowym możliwe jest pod warunkiem przesłania tabeli do 20. września.

 

Krok II – Egzamin

Po pomyślnej weryfikacji tabeli, odbędzie się  egzamin pisemny (ok. 30 min) a następnie  rozmowa kwalifikacyjna (ok. 30 min) przed komisją złożoną z dotychczasowych członków Stowarzyszenia.

Termin i miejsce egzaminu:
Warszawa 16 października
Kraków 13 października

 

Krok III – Walne Zgromadzenie

Nowi członkowie, którzy zdadzą egzamin zostaną oficjalnie przyjęci w szeregi stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania Członków PSKŚ. Uczestnictwo w WZ jest obowiązkowe! Brak możliwości uczestnictwa w WZ przekreśla możliwość uzyskania członkostwa w danym roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące członkostwa znajdują się również w Regulaminie PSKŚ.

WordPress Lightbox