Członkowie

W skład władz Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych wchodzą Walne Zebranie Członków oraz Zarząd na czele z Prezesem.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zwoływane jest minimum raz w roku.

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych – w kolejności alfabetycznej:

Agnieszka Abramowicz

+48 500 646 130

Justyna Białousewicz-Suczyńska 

+48 790 850 383

Zuzanna Bogdańska

+48 505 058 706

Katarzyna Bugaj

+48 602 248 300

Monika Dąbek

+48 602 314 878

Małgorzata Dura

Kamila Kenig

+48 601 165 526

Małgorzata Kochanek

+48 608 736 544

Anna Kołaczek

+48 501 690 825

Magdalena Krystek

+ 48 662 128 223

Agnieszka Kudela

+48 602 250 204

Małgorzata Marciniszyn Świątek

+48 539 922 203

Dorota Nowakowska

+ 48 535 926 949

Kinga Nowakowska

+48 504 295 079

Karolina Ostachowicz

+48 791 543 001

Anna Piwońska

+ 48 601 165 526

Klaudia Płoska

+48 722 167 807

Magdalena Pruś

+48 665 045 678

Marzena Ramotowska

+48 504 855 444

Agnieszka Szuta-Rusińska

+48 880 307 153

Ewa Wardęga - Sawicka

+48 608 624 135

Małgosia Wrąbel

+48 665 588 752

WordPress Lightbox