Członkowie

W skład władz Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych wchodzą Walne Zebranie Członków oraz Zarząd na czele z Prezesem.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zwoływane jest minimum raz w roku.

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych – w kolejności alfabetycznej:

Katarzyna Bugaj

+48 602 248 300

Karina Ciosk

+48 691 236 486

Paulina Dominiak - Bienias

+48 696 763 663

Magdalena Grzeszczuk

+48 537 432 888

Joanna Jażdżewska

+48 692 434 628

Gabriel Jażdżewski

+48 692 434 129

Kamila Kenig

+48 601 165 526

Małgorzata Kochanek

+48 608 736 544

Agnieszka Kudela

+48 602 250 204

Natalia Ludziejewska

+48 781 657 004

Kinga Nowakowska

+48 504 295 079

Karolina Ostachowicz

+48 791 543 001

Bożena Pękala

+48 609 608 806

Anna Piotrowicz

+48 508 624 249

Anna Piwońska

+ 48 601 165 526

Magdalena Pruś

+48 665 045 678

Marzena Ramotowska

+48 504 855 444

Ewa Wardęga - Sawicka

+48 608 624 135

WordPress Lightbox